Pracoviská - Ústav regionální a podnikové ekonomiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

311     Ústav regionální a podnikové ekonomiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urpe.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --E-mail: urpe.frrms@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --