Pracoviště - Ústav regionální a podnikové ekonomiky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

311     Ústav regionální a podnikové ekonomiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 401
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --