Pracoviská - Ústav regionální a podnikové ekonomiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OPR|OZEP

Oddělení projektového řízení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --