Pracoviště - Ústav regionální a podnikové ekonomikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

OPR|OZEP

Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --