Pracoviště - Ústav regionální a podnikové ekonomikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|

Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --