Pracoviská - Poradenské a profesní centrum


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

771     Poradenské a profesní centrum
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/poradenske-a-profesni-centrum
Telefón: +420 545 135 227Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií