Pracoviště - Oddělení vzdělávání seniorůHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

713     Oddělení vzdělávání seniorů
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/u3v
Telefon: +420 545 135 204Fax: -- neuveden --E-mail: u3v.icv@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací