Pracoviště - Oddělení sociálních vědHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

711     Oddělení sociálních věd
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 225Fax: -- neuveden --E-mail: simane@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --