Pracoviská - Kancelář ředitele


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

791     Kancelář ředitele
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 135 234Fax: -- neuvedené --E-mail: czv@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce