Pracoviště - Ústředí ŠLP Masarykův les KřtinyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Ústředí ŠLP Masarykův les Křtiny
Křtiny 175, 67905 Křtiny
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Sekretariát: -- neuveden --