Pracoviská - Ústav biologie rostlin


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/211
Telefón: +420 545 133 011Fax: +420 545 133 025E-mail: botanica@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPrehľad vypísaných tém