Pracoviště - Ústav biologie rostlinHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/211
Telefon: +420 545 133 011Fax: +420 545 133 025
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá