Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
LDF
|
|
|
FRRMS
|

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:
Telefón:+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Dekan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajomníčka:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciTelefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

  

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefón:+420 519 367 211
 
 
Dekanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:
Ing. Eva Spěváková
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra publikácií

  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Dekanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 136 306
 
 
Dekan:
Tajomník:
  
PracoviskáZamestnanciOrgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
Brožúra publikácií

 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 135 006
 
 
Riaditeľ:Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajomník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.