Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

MENDELU|
|
|
|
|
FRRMS
|

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefón:
+420 519 367 211
 
 
Dekanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:
 
 
  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Dekanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 136 306
 
 
Dekan:
Tajomník:
Ing. Martin Čada