PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|AF
|
LDF
|
PEF
|
ZF|
|

MENDELU
af
Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 134 001
  
Děkan:
Tajemník:Ing. Petr Pernica
 
 

 
 

pef
Zahradnická fakulta
Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:
 
 
 
 

frrms
icvInstitut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník: