PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU
|
||
|
ZF
|
|ICV

MENDELU
afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:
 
 
 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
  
seznam zaměstnancůorgány pracovištěseznam projektů
seznam publikacípodprojekty
PublikaceBrožura Katalog předmětů

  

Zahradnická fakulta
frrms
icvInstitut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
  
Ředitel:
Tajemník:
Bc. Martin Brandstätter, DiS.