Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF
|
|
PEF||FRRMS
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
 
 
 
 

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
Telefon:+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:
Ing. Jacqueline Vochozková
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práceBrožura Katalog předmětů

  

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:
 
 

  

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:
 
 
  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
Ing. Martin Čada
  

  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:
czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěOrgányTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práceBrožura Katalog předmětů