Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|LDF|PEF
|
ZF
|
FRRMS|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:info.frrms@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů