Pracoviská - Agronomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DAF|ÚAPMV
|
ÚAK
|
|
|
ÚCB
|
ÚCHHZ|ÚMBR
|
|
|ÚTAD|ÚTP
|
ÚZPET|ÚZRHV
|

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefón: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044
E-mail: agro@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jacqueline Vochozková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          Oddělení vnějších vztahů
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuvedené --


          
Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium
Telefón: +420 545 133 008Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuvedené --


211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 011Fax: +420 545 133 025E-mail: botanica@mendelu.cz
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Telefón: +420 545 133 275Fax: -- neuvedené --E-mail: chemie@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra publikácií


225     Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 295, +420 545 133 559Fax: +420 545 133 295E-mail: umbr@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 042, +420 545 133 122
Fax: +420 545 133 302
Vedúci: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Dufková


228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Telefón: +420 545 132 118
Fax: +420 545 132 118
Sekretariát: Martina Michalíková


227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/227
Telefón: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
E-mail: petrak@mendelu.cz
Sekretariát: Petra Knoppová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyZáverečné práce


271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefón: +420 545 133 344, +420 545 133 382Fax: -- neuvedené --E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --