Pracoviská - Agronomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DAF|ÚAPMV|ÚAK|ÚKE|ÚBFR|ÚCB|ÚCHHZ|ÚMBR|ÚMFGZ|ÚPŠRR|ÚTAD|ÚTP|ÚVZP
ÚZPET|ÚZRHV|CEITEC

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefón: +420 545 133 001Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jacqueline Vochozková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          Oddělení vnějších vztahů
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium
Telefón: +420 545 133 008Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/221
Telefón: +420 545 133 054, +420 545 133 096Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054E-mail: agrochem@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Sekretariát: Lea Rašovská
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/217
Telefón: +420 545 133 083Fax: +420 545 133 083E-mail: zalud@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/215
Telefón: +420 545 132 492Fax: -- neuvedené --E-mail: pokornaj@mendelu.cz
Vedúci: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/211
Telefón: +420 545 133 011Fax: +420 545 133 025E-mail: botanica@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Sekretariát: Jarmila Chrudimská, Bc. Lenka Tichá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Web: http://af.mendelu.cz/239
Telefón: +420 545 133 275Fax: -- neuvedené --E-mail: chemie@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/235
Telefón: +420 545 133 207Fax: +420 545 133 328E-mail: radek.filipcik@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Leona Konečná, Ph.D.
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


225     Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/225
Telefón: +420 545 133 295, +420 545 133 559Fax: +420 545 133 295E-mail: umbr@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/223
Telefón: +420 545 133 146, +420 545 133 183Fax: -- neuvedené --E-mail: petr.slama@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/219
Telefón: +420 545 133 042, +420 545 133 122Fax: +420 545 133 302E-mail: upsr@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Lucie Janečková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Web: http://af.mendelu.cz/228
Telefón: +420 545 132 118Fax: +420 545 132 118E-mail: jiri.cupera@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Sekretariát: Martina Michalíková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Web: http://af.mendelu.cz/234
Telefón: +420 545 133 190, +420 545 133 340Fax: +420 545 133 190E-mail: tomas.gregor@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/222
Telefón: +420 545 133 074, +420 545 133 160Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Sekretariát: Hana Jahnová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/227
Telefón: +420 545 132 307Fax: +420 545 132 368E-mail: petrak@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Web: http://af.mendelu.cz/224
Telefón: +420 545 133 246, +420 545 133 267Fax: -- neuvedené --E-mail: suchome@mendelu.cz; rybarstvi@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefón: +420 545 133 344, +420 545 133 382Fax: -- neuvedené --E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém