Pracoviská - Agronomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ÚAPMV
|
ÚAK||
|
|
|ÚMBR
|
ÚMFGZ|ÚPŠRR
|
ÚTAD|ÚTP|
|ÚZRHV|

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefón: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jacqueline Vochozková
Sekretariát: -- neuvedené --

          Oddělení vnějších vztahů
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


          
Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
Vedúci: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuvedené --

221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefón: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054
Sekretariát: Lea Rašovská


217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 083Fax: +420 545 133 083
Vedúci: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/211
Telefón: +420 545 133 011
Fax: +420 545 133 025E-mail: botanica@mendelu.cz
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Web: http://af.mendelu.cz/239
Telefón: +420 545 133 275
Fax: -- neuvedené --
E-mail: chemie@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová

235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 207
Fax: +420 545 133 328
E-mail: radek.filipcik@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Leona Konečná, Ph.D.

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 146, +420 545 133 183
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: Zuzana Parasková

228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Web: http://af.mendelu.cz/228
Telefón: +420 545 132 118
Fax: +420 545 132 118E-mail: jiri.cupera@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Sekretariát: Martina Michalíková

234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Telefón: +420 545 133 190, +420 545 133 340Fax: +420 545 133 190E-mail: tomas.gregor@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyZáverečné práce


227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefón: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368E-mail: petrak@mendelu.cz
Sekretariát: Petra Knoppová

271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefón: +420 545 133 344, +420 545 133 382Fax: -- neuvedené --E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --