Pracoviště - Agronomická fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
|
|
||
|
ÚCHHZ||ÚMFGZ
|
ÚPŠRR|ÚTAD
|
ÚTP|ÚVZP
|
ÚZRHV
|
CEITEC

          
Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuveden --


          Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefon: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/215
Telefon: +420 545 132 492
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná

239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Web: http://af.mendelu.cz/239
Telefon: +420 545 133 275
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/223
Telefon: +420 545 133 146, +420 545 133 183Fax: -- neuveden --E-mail: petr.slama@mendelu.cz
Sekretariát: Zuzana Parasková
garantované předmětytisk.podprojekty
ProjektyPublikace


219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 042, +420 545 133 122
Fax: +420 545 133 302
Vedoucí: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Dufková


234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Telefon: +420 545 133 190, +420 545 133 340
Fax: +420 545 133 190
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Sekretariát: Hana Jahnová

227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/227
Telefon: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368E-mail: petrak@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová

224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Web: http://af.mendelu.cz/224
Telefon: +420 545 133 246, +420 545 133 267Fax: -- neuveden --E-mail: suchome@mendelu.cz; rybarstvi@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Telefon: +420 545 133 344, +420 545 133 382Fax: -- neuveden --E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --