Pracoviště - Agronomická fakultaHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DAF|
|
ÚAK
|
ÚKE||ÚCB
|
ÚCHHZ|ÚMBR
|
ÚMFGZ|ÚPŠRR|
|
|ÚVZP
ÚZPET
|
ÚZRHV
|
CEITEC

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefon: +420 545 133 001Fax: +420 545 212 044
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůtisk
ZaměstnanciGarantované předměty ProjektyBrožura publikací


          
Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054
Vedoucí: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Sekretariát: Lea Rašovská


215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/215
Telefon: +420 545 132 492
Fax: -- neuveden --
E-mail: pokornaj@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektů.
Přehled vypsaných témat


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Web: http://af.mendelu.cz/239
Telefon: +420 545 133 275
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Gabriela Smejkalová


235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/235
Telefon: +420 545 133 207
Fax: +420 545 133 328
E-mail: radek.filipcik@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Sekretariát: Ing. Leona Konečná, Ph.D.

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/223
Telefon: +420 545 133 146, +420 545 133 183Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: Zuzana Parasková

219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 042, +420 545 133 122
Fax: +420 545 133 302
Sekretariát: Lenka Dufková
garantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikací.
Garantované předměty Brožura publikacíPřehled vypsaných témat


234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Web: http://af.mendelu.cz/234
Telefon: +420 545 133 190, +420 545 133 340Fax: +420 545 133 190
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/222
Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Sekretariát: Hana Jahnová