Pracoviště - Agronomická fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DAF
|
ÚAPMV
|
|ÚKE|||ÚCHHZ||
|
|ÚTAD|ÚTP|ÚVZP
ÚZPET
|
|CEITEC

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044
E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
ZaměstnanciProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          
Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuveden --

          Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium
Telefon: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --


217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 083
Fax: +420 545 133 083
Sekretariát: -- neuveden --


215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefon: +420 545 132 492
Fax: -- neuveden --
E-mail: pokornaj@mendelu.cz
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná

211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefon: +420 545 133 011Fax: +420 545 133 025
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Telefon: +420 545 133 275
Fax: -- neuveden --
E-mail: chemie@mendelu.cz
Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová


219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/219
Telefon: +420 545 133 042, +420 545 133 122
Fax: +420 545 133 302
E-mail: upsr@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Dufková


228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Web: http://af.mendelu.cz/228
Telefon: +420 545 132 118
Fax: +420 545 132 118
E-mail: jiri.cupera@mendelu.cz
Sekretariát: Martina Michalíková


227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefon: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
E-mail: petrak@mendelu.cz
Sekretariát: Petra Knoppová


224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Web: http://af.mendelu.cz/224
Telefon: +420 545 133 246, +420 545 133 267Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefon: +420 545 133 344, +420 545 133 382
Fax: -- neuveden --
E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --