Pracoviště - Agronomická fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DAF|ÚAPMV|ÚAK|||ÚCB|ÚCHHZ|ÚMBR|ÚMFGZ|ÚPŠRR|ÚTAD|ÚTP
|
ÚZPET
|
ÚZRHV
|
CEITEC

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044
E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuveden --


          
Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium
Telefon: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
Vedoucí: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
ProjektyPublikaceBrožura publikací
Zaměstnanci


221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054E-mail: agrochem@mendelu.cz
Sekretariát: Lea Rašovská

217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 083
Fax: +420 545 133 083
Vedoucí: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Telefon: +420 545 133 275
Fax: -- neuveden --
E-mail: chemie@mendelu.cz
Sekretariát: Gabriela Smejkalová

225     Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefon: +420 545 133 295, +420 545 133 559
Fax: +420 545 133 295E-mail: umbr@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Telefonní seznamProjekty


223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 146, +420 545 133 183
Fax: -- neuveden --
E-mail: petr.slama@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: Zuzana Parasková

219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/219
Telefon: +420 545 133 042, +420 545 133 122Fax: +420 545 133 302E-mail: upsr@mendelu.cz
Sekretariát: Lenka Dufková

234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Web: http://af.mendelu.cz/234
Telefon: +420 545 133 190, +420 545 133 340Fax: +420 545 133 190
Sekretariát: Dagmar Sixtová

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 160Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Sekretariát: Hana Jahnová

227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/227
Telefon: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová

224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Web: http://af.mendelu.cz/224
Telefon: +420 545 133 246, +420 545 133 267
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Telefon: +420 545 133 344, +420 545 133 382
Fax: -- neuveden --
E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --