Pracoviště - Kalibrační laboratoř měřicích zařízeníHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

479     Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161Fax: -- neuveden --E-mail: karel.janak@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam