Pracoviská - Agronomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DAF
|
ÚAPMV
|
|
|
|
ÚCB
|
|
|
|
|||ÚVZP
|
ÚZRHV
|

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefón: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044E-mail: agro@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyProjekty


          Oddělení vnějších vztahů
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 008Fax: +420 545 212 044
Vedúci: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuvedené --

221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/221
Telefón: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054E-mail: agrochem@mendelu.cz
Sekretariát: Lea Rašovská

211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 011
Fax: +420 545 133 025
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá

239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Telefón: +420 545 133 275
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová


235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/235
Telefón: +420 545 133 207
Fax: +420 545 133 328

225     Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/225
Telefón: +420 545 133 295, +420 545 133 559
Fax: +420 545 133 295
E-mail: umbr@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/222
Telefón: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
Sekretariát: Hana Jahnová

227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefón: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
Vedúci: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová

271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Telefón: +420 545 133 344, +420 545 133 382Fax: -- neuvedené --E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --