Pracoviště - Agronomická fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

||
|
ÚKE|ÚBFR
|
ÚCB
|
|
|
ÚMFGZ|ÚPŠRR|ÚTAD
|
|
ÚVZP
|
|

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://www.af.mendelu.cz
Telefon: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Telefonní seznam


          
Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          
Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://ipm.af.mendelu.cz/cz/studium
Telefon: +420 545 133 008Fax: +420 545 212 044
Vedoucí: Ing. Simona Viktorinová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Projekty


211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/211
Telefon: +420 545 133 011Fax: +420 545 133 025E-mail: botanica@mendelu.cz
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá

239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Telefon: +420 545 133 275Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Sekretariát: Gabriela Smejkalová


235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 207
Fax: +420 545 133 328
E-mail: radek.filipcik@mendelu.cz
Sekretariát: Ing. Leona Konečná, Ph.D.


219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/219
Telefon: +420 545 133 042, +420 545 133 122Fax: +420 545 133 302E-mail: upsr@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Dufková

234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Web: http://af.mendelu.cz/234
Telefon: +420 545 133 190, +420 545 133 340
Fax: +420 545 133 190
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Sekretariát: Dagmar Sixtová

224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Web: http://af.mendelu.cz/224
Telefon: +420 545 133 246, +420 545 133 267
Fax: -- neuveden --
E-mail: suchome@mendelu.cz; rybarstvi@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefon: +420 545 133 344, +420 545 133 382
Fax: -- neuveden --E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceZávěrečné práce