Pracoviská - Agronomická fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DAF
|
|
|
|
ÚBFR||ÚCHHZ|ÚMBR|
|
ÚPŠRR
|
ÚTAD|ÚTP
|
ÚVZP
ÚZPET
|
ÚZRHV|CEITEC

291     Děkanát AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefón: +420 545 133 001
Fax: +420 545 212 044
Vedúci: Ing. Jacqueline Vochozková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Garantované predmety


          Oddělení vnějších vztahů
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Studijní oddělení AF
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
Sekretariát: -- neuvedené --


215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefón: +420 545 132 492
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná

211     Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefón: +420 545 133 011
Fax: +420 545 133 025
E-mail: botanica@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Lenka Tichá
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPublikácieZáverečné práce


239     Ústav chemie a biochemie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova D
Web: http://af.mendelu.cz/239
Telefón: +420 545 133 275Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Gabriela Smejkalová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciProjektyPublikácieZáverečné práce


235     Ústav chovu a šlechtění zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 207
Fax: +420 545 133 328
Sekretariát: Ing. Leona Konečná, Ph.D.


219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/219
Telefón: +420 545 133 042, +420 545 133 122
Fax: +420 545 133 302
Vedúci: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Dufková

228     Ústav techniky a automobilové dopravy
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J, R
Web: http://af.mendelu.cz/228
Telefón: +420 545 132 118
Fax: +420 545 132 118E-mail: jiri.cupera@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Sekretariát: Martina Michalíková


234     Ústav technologie potravin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Telefón: +420 545 133 190, +420 545 133 340
Fax: +420 545 133 190
E-mail: tomas.gregor@mendelu.cz
Sekretariát: Dagmar Sixtová

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefón: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Sekretariát: Hana Jahnová


227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/227
Telefón: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368E-mail: petrak@mendelu.cz
Sekretariát: Petra Knoppová


271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefón: +420 545 133 344, +420 545 133 382
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --