Pracoviště - Děkanát PEFHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

191     Děkanát PEF
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=13
Telefon: +420 545 132 701
Fax: -- neuveden --
E-mail: info@pef.mendelu.cz
Sekretariát: Silvie Ryšavá