Departments - Deans Office of the Faculty of Business and EconomicsHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (HR module of the SAP economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

191     Deans Office of the Faculty of Business and Economics
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=13
Phone: +420 545 132 701Fax: -- not known --E-mail: info@pef.mendelu.cz
Head of department: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Secretariat: Silvie Ryšavá
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal theses