Pracoviská - Děkanát PEF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

191     Děkanát PEF
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 701Fax: -- neuvedené --E-mail: info@pef.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Sekretariát: Silvie Ryšavá