Pracoviská - Děkanát PEF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SO

Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=2;
Telefón: +420 545 132 727Fax: -- neuvedené --E-mail: studijni@pef.mendelu.cz
Vedúci: Ing. Petra Křupalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií