Pracoviská - Děkanát PEF


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
OPR|||OSI|OKOR|

Studijní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=2;
Telefón: +420 545 132 727
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Petra Křupalová
Sekretariát: Silvie Ryšavá

Zahraniční oddělení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

Oddělení Public Relations
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

Tajemník
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

Sekretariát děkana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá

Oddělení systémové integrace
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


Oddělení koncepce a odborného růstu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá
Zamestnanci
Telefónny zoznam


Oddělení stipendií a poplatků
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Silvie Ryšavá