Pracoviská - Ústav molekulární biologie a radiobiologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

225     Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Web: http://af.mendelu.cz/225
Telefón: +420 545 133 295, +420 545 133 559Fax: +420 545 133 295E-mail: umbr@mendelu.cz
Vedúci: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém