Pracoviště - Ústav molekulární biologie a radiobiologieHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

225     Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefon: +420 545 133 295, +420 545 133 559
Fax: +420 545 133 295
E-mail: umbr@mendelu.cz
Vedoucí: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --