Pracoviská - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Web: http://af.mendelu.cz/224
Telefón: +420 545 133 246, +420 545 133 267
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --