Pracoviště - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařstvíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Telefon: +420 545 133 246, +420 545 133 267
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --