Pracoviště - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

224     Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, M
Telefon: +420 545 133 246, +420 545 133 267
Fax: -- neuveden --
E-mail: suchome@mendelu.cz; rybarstvi@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --