Pracoviště - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířatHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/223
Telefon: +420 545 133 146, +420 545 133 183Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: Zuzana Parasková