Pracoviště - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 146, +420 545 133 183
Fax: -- neuveden --E-mail: petr.slama@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: Zuzana Parasková