Pracoviská - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/223
Telefón: +420 545 133 146, +420 545 133 183Fax: -- neuvedené --E-mail: petr.slama@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém