Pracoviská - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

223     Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 146, +420 545 133 183
Fax: -- neuvedené --
E-mail: petr.slama@mendelu.cz
Sekretariát: Zuzana Parasková