Pracoviská - Ústav výživy zvířat a pícninářství


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/222
Telefón: +420 545 133 074, +420 545 133 160Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Sekretariát: Hana Jahnová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém