Pracoviště - Ústav výživy zvířat a pícninářstvíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

222     Ústav výživy zvířat a pícninářství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/222
Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Sekretariát: Hana Jahnová