Pracoviská - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/221
Telefón: +420 545 133 054, +420 545 133 096Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054E-mail: agrochem@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Sekretariát: Lea Rašovská
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém