Pracoviská - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefón: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054
Sekretariát: Lea Rašovská