Pracoviště - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlinHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/221
Telefon: +420 545 133 054, +420 545 133 096Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054E-mail: agrochem@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Sekretariát: Lea Rašovská
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat