Pracoviště - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlinHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

221     Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Web: http://af.mendelu.cz/221
Telefon: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054
Sekretariát: Lea Rašovská