Pracoviště - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařstvíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

219     Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 042, +420 545 133 122Fax: +420 545 133 302
Vedoucí: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Dufková