Pracoviská - Ústav ekonomie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ue.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 504Fax: +420 545 132 549
Sekretariát: Bc. Lucie Hrabalová