Pracoviště - Ústav ekonomie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://ue.pef.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 504Fax: +420 545 132 549E-mail: econom@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Sekretariát: Bc. et Bc. Aneta Haluzová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat