Pracoviště - Ústav ekonomieHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

110     Ústav ekonomie
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 504Fax: +420 545 132 549
Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Sekretariát: Bc. Lucie Hrabalová