Pracoviště - Oddělení mzdové účtárnyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 124
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --