Pracoviště - Oddělení mzdové účtárnyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 124Fax: -- neuveden --E-mail: leona.abudayyehova@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Leona Abudayyehová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam