Pracoviská - Menzy


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Menzy
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 380, +420 545 128 381Fax: +420 545 128 386E-mail: skm.menza@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --