Pracoviská - Výdejna na MZLU


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Výdejna na MZLU
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 070Fax: +420 545 128 386E-mail: menza@skm.mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam