Pracoviště - Výdejna na MZLUHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Výdejna na MZLU
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 070
Fax: +420 545 128 386
E-mail: menza@skm.mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --