Pracoviská - Menza Lednice


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

832     Menza Lednice
Valtická 686, 69144 Lednice
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 519 367 393Fax: +420 519 340 983E-mail: menza@skm.mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --