Pracoviště - BufetHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Bufet
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 135 069Fax: +420 545 128 386E-mail: skm.menza@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam