Pracoviská - Ústav financí


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

118     Ústav financí
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 450
Fax: +420 545 132 450
Vedúci: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Sekretariát: Irena Marečková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém